Κωνσταντινουπόλεως 132 Θεσσαλονίκη - Τηλ. 231 4019936 / 698 057 2074 - info@komotinaios.gr - Χάρτης